انتخاب آقای کیوان استیری به عنوان عضو هیئت رئیسه انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

در راستای پیشبرد اهداف صنفی و ملی و در مسیر حمایت بیشتر از حقوق شما بزرگواران شرکت مهر چینه چین کیان مفتخر است تا با توفیق حضور مجدد آقای مهندس کیوان استیری در هیئت رئیسه انجمن صنایع خوراک  دام، طیور و آبزیان ایران این مهم را به منصه ظهور برساند.

در این راستا از حمایت تمامی شما بزرگواران در وقوع این مهم سپاسگزاریم و در انتظار ارائه پیشنهادات و نظر شما عزیزان در راه بهسازی فضای صنعت خوراک دام و طیور و آبزیان هستیم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.