ارزش ها

ارزشهای گروه استیری

  1. مشتری مداری:

رهبران و کارکنان در تعریف اهداف، برنامه ریزی و اجرای تمامی فعالیت‌های کاری خود، رضایت مشتریان گروه و همکاران خود را منطبق با ارزش‌های سازمان، مد نظر قرار داده و احترام به خواست و نیاز مشتری و برآورده ساختن آن به بهترین نحو ممکن را رسالتی خدشه ناپذیر برای خود و سایر همکاران می دانند.

 

  1. احترام به برند (نشان تجاری) گروه استیری:

رهبران و کارکنان نه تنها وظائف، مسئولیتها و رفتار خود را با نگاه دائمی به جایگاه برند گروه استیری در بازار و جامعه انجام می دهند، بلکه همواره دستیابی به اهداف و منافع خود، سازمان و مشتری را متاثر از توسعه و ارتقاء پایدار این برند می دانند.

 

  1. توجه به کرامت انسانی:

رهبران و کارکنان رعایت ادب، احترام، عدالت، انصاف، حسن خلق و سعه صدر در روابط کاری با مشتریان گروه و همکاران خود را ارزشی انسانی تلقی نموده و به آن پایبندند.

 

  1. کارگروهی:

رهبران و کارکنان، دستیابی به اهداف و منافع سازمان و مشتری را در گرو انجام کارگروهی و تشریک مساعی می‌دانند و همواره منافع خود را در راستای تحقق منافع گروه، سازمان و مشتری تعریف می‌نمایند.

 

  1. رقابت پذیری و تلاش مستمر برای بهبود و پیشرفت:

رهبران و کارکنان، موفقیت رقبا و همکاران خود را الگویی برای پیشرفت می‌دانند و استفاده از روش‌های نوین کاری، کسب توانایی‌های شغلی و حرفه‌ای و سعی در بهبود ارایه خدمات و ایجاد بالاترین ارزش افزوده برای ارایه خدمات برتر را بعنوان اصولی‌ترین معیارهای رقابت پذیری و بهبود مستمر، مسئولیت دائم و اجتناب ناپذیر خود می‌دانند.

 

  1. توسعه شایستگی‌ها:

رهبران و کارکنان همواره نسبت به شایستگی های خود شناخت و آگاهی داشته و ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش خود همچنین یاددهی و یادگیری را وظیفه‌ای دائم و پایان ناپذیر می‌دانند.

 

  1. مسئولیت پذیری:

رهبران و کارکنان نسبت به برآورده سازی نیازهای منطقی و تعریف شده مشتریان گروه و همکاران خود اهتمام ورزیده و همواره نسبت به عملکرد خود پاسخگو می‌باشند.

 

  1. انتقاد پذیری:

رهبران و کارکنان تحت هر شرایطی پذیرای انتقاد مشتریان گروه و همکاران خود هستند و پذیرش انتقاد را مسیری برای اصلاح و ارتقاء عملکرد خود می‌دانند.

 

  1. امانتداری:

رهبران و کارکنان ضمن اهتمام در حفظ اسرار سازمان و مشتریان، با کمال دقت و در نهایت امانتداری اموال و اطلاعات آنان نزد خود را نگهداری و مراقبت می‌نمایند.

 

  1. حفظ محیط زیست و توجه به سلامت جامعه:

رهبران و کارکنان به تاثیر عملکرد خود بر محیط زیست و سلامت جامعه واقف بوده و علاوه بر التزام به استانداردها و قوانین مرجع، با نگاهی متعالی در ارتقاء کیفیت محیط زیست و سلامت جامعه کوشا هستند.