سال: 2019

برگزاری کارگاه آموزشی “مدیریت در مزرعه مرغ گوشتی”

برگی دیگر از خدمات شرکت مهر چینه  چین کیان به  مشتریان خود در راستای خدمت رسانی و کسب رضایت مشتریان و در راستای توسعه فضای علمی و دانش محور در صنعت دام و طیور کشور.  شرکت مهر چینه چین کیان این بار با همکاری مرکز نماینده خود جناب آقای مهندس صارمی در  استان همدان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در شهرستان قائمشهر در تاریخ نهم آذر ماه سال جاری با  حضور بیش از 15 نفر از مشتریان محترم  آن مجموعه نمود.

در این کارگاه آموزشی، که در استان کرمانشاه برگزار گردید جناب آقای دکتر نوربخش ؛ ضمن ارائه مطالب علمی  به ایراد سخنرانی برای حضار پرداختند و در ادامه کارشناسان فنی مجموعه جناب آقای مهندس حمیدی به معرفی محصولات و خدمات این شرکت اقدام نمودند و جناب آقای دکتر نوربخش به پرسش های شرکت کنددگان در این  رویداد پاسخ دادند.

در ادامه با همکاری نماینده شرکت مهر چینه  چین کیان طی مراسی کاملا گرم و صمیمی با سرو نهار از میهمانان محترم قدردانی و پذیرایی بعمل آمده و ضمن افزایش صمیمیت فضا به سوالات میهمانان بزرگوار همچنان پاسخ داده شد.

شرکت مهر چینه چین کیان به‌عنوان شرکت تولید کننده خوراک در گروه استیری رسالت تولید محصولات با استانداردهای جهانی را عهده­دار می­باشد و ارائه راهکار های نوین تغذیه ای از اهداف همیشگی این مجموعه بوده و است.

برگزاری کارگاه آموزشی “مدیریت کاربردی تغذیه گاو شیری”

برگی دیگر از خدمات شرکت مهر چینه  چین کیان به  مشتریان خود در راستای خدمت رسانی و کسب رضایت مشتریان و در راستای توسعه فضای علمی و دانش محور در صنعت دام و طیور کشور.  شرکت مهر چینه چین کیان این بار با همکاری مرکز نماینده خود جناب آقای مهندس صارمی در  استان همدان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در شهرستان سنقر در تاریخ بیست و دوم آبان ماه سال جاری با  حضور بیش از 20 نفر از مشتریان محترم  آن مجموعه نمود.

 

در این کارگاه آموزشی، که دراستان کرمانشاه با همکاری شرکت بهپروران صحنه  برگزار گردید جناب آقای دکتر نوربخش ، ضمن ارائه مطالب علمی  به ایراد سخنرانی برای حضار پرداختند و در ادامه کارشناسان فنی مجموعه جناب آقای مهندس حمیدی به معرفی محصولات و خدمات این شرکت اقدام نمودند و جناب آقای دکتر نوربخش به پرسش های شرکت کنددگان در این  رویداد پاسخ دادند.

در ادامه با همکاری نماینده شرکت مهر چینه  چین کیان طی مراسی کاملا گرم و صمیمی با سرو نهار از میهمانان محترم قدردانی و پذیرایی بعمل آمده و ضمن افزایش صمیمیت فضا به سوالات میهمانان بزرگوار همچنان پاسخ داده شد.

شرکت مهر چینه چین کیان به‌عنوان شرکت تولید کننده خوراک در گروه استیری رسالت تولید محصولات با استانداردهای جهانی را عهده­دار می­باشد و ارائه راهکار های نوین تغذیه ای از اهداف همیشگی این مجموعه بوده و است.

برگزاری کارگاه آموزشی “مدیریت بیماری آنفولانزا در مزرعه پرورش مرغ گوشتی”

برگی دیگر از خدمات شرکت مهر چینه  چین کیان به  مشتریان خود در راستای خدمت رسانی و کسب رضایت مشتریان و در راستای توسعه فضای علمی و دانش محور در صنعت دام و طیور کشور.  شرکت مهر چینه چین کیان این بار با همکاری مرکز نماینده خود جناب آقای مهندس صارمی در  استان همدان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در شهرستان روانسر در تاریخ شانزدهم آذر ماه سال جاری با  حضور بیش از 30 نفر از مشتریان محترم  آن مجموعه نمود.

در این کارگاه آموزشی، که در استان کرمانشاه برگزار گردید جناب آقای دکتر نوربخش ؛ ضمن ارائه مطالب علمی  به ایراد سخنرانی برای حضار پرداختند و در ادامه کارشناسان فنی مجموعه جناب آقای مهندس حمیدی به معرفی محصولات و خدمات این شرکت اقدام نمودند و جناب آقای دکتر نوربخش به پرسش های شرکت کنددگان در این  رویداد پاسخ دادند.

در ادامه با همکاری نماینده شرکت مهر چینه  چین کیان طی مراسی کاملا گرم و صمیمی با سرو نهار از میهمانان محترم قدردانی و پذیرایی بعمل آمده و ضمن افزایش صمیمیت فضا به سوالات میهمانان بزرگوار همچنان پاسخ داده شد.

شرکت مهر چینه چین کیان به‌عنوان شرکت تولید کننده خوراک در گروه استیری رسالت تولید محصولات با استانداردهای جهانی را عهده­دار می­باشد و ارائه راهکار های نوین تغذیه ای از اهداف همیشگی این مجموعه بوده و است.

برگزاری کارگاه آموزشی “مدیریت بیماری برونشیت در مزرعه مرغ گوشتی”

برگی دیگر از خدمات شرکت مهر چینه  چین کیان به  مشتریان خود در راستای خدمت رسانی و کسب رضایت مشتریان و در راستای توسعه فضای علمی و دانش محور در صنعت دام و طیور کشور.  شرکت مهر چینه  چین کیان این بار با همکاری شرکت بهپروران صحنه در  استان کرمانشاه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در محل ” شرکت بهپروران صحنه” در تاریخ هفدهم مهر ماه سال جاری با  حضور بیش از 15 نفر از مشتریان بزرگوار نمود.

در این کارگاه آموزشی، که در شهرستان کرمانشاه برگزار گردید جناب آقای دکتر (مشاور علمی گروه تولیدی بازرگانی استیری و شرکت مهر چینه  چین کیان) آقای وریا حمیدی (مشاور علمی شرکت مهر چینه چین کیان و نماینده شرکت پروویمی هلند در آن شرکت)  ، ضمن ارائه مطالب علمی  به ایراد سخنرانی برای حضار پرداختند و در ادامه کارشناسان فنی به معرفی محصولات و خدمات این شرکت اقدام نمودند و جناب آقای دکتر نوربخش به پرسش های شرکت کنددگان در این  رویداد پاسخ دادند.
در ادامه با همکاری نماینده شرکت مهر چینه  چین کیان طی مراسی کاملا گرم و صمیمی با سرو شام از میهمانان محترم قدردانی و پذیرایی بعمل آمده و ضمن افزایش صمیمیت فضا به سوالات میهمانان بزرگوار همچنان پاسخ داده شد.

شرکت مهر چینه چین کیان به‌عنوان شرکت تولید کننده خوراک در گروه استیری رسالت تولید محصولات با استانداردهای جهانی را عهده­دار می­باشد و ارائه راهکار های نوین تغذیه ای از اهداف همیشگی این مجموعه بوده است.

برگزاری کارگاه آموزشی “چالش های مدیریتی در پرورش مرغ گوشتی”

برگی دیگر از خدمات شرکت مهر چینه  چین کیان به  مشتریان خود در راستای خدمت رسانی و کسب رضایت مشتریان و در راستای توسعه فضای علمی و دانش محور در صنعت دام و طیور کشور.  شرکت مهر چینه چین کیان این بار با همکاری نماینده آن شرکت جناب آقای مهندس اسلامی  در  استان خراسان رضوی  اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در ” کارخانه مکمل سازی مهر چینه چین کیان” در تاریخ بیست و بیست ویکم مهر ماه سال جاری با  حضور بیش از 40 نفر از مشتریان بزرگوار نمود.

در این کارگاه آموزشی، که در شهرستان کرمانشاه برگزار گردید جناب آقای دکتر (مشاور علمی گروه تولیدی بازرگانی استیری و شرکت مهر چینه  چین کیان) آقای وریا حمیدی (مشاور علمی شرکت مهر چینه چین کیان و نماینده شرکت پروویمی هلند در آن شرکت) ، ضمن ارائه مطالب علمی  به ایراد سخنرانی برای حضار پرداختند و در ادامه کارشناسان فنی به معرفی محصولات و خدمات این شرکت اقدام نمودند و جناب آقای دکتر نوربخش به پرسش های شرکت کنددگان در این  رویداد پاسخ دادند.
در ادامه با همکاری نماینده شرکت مهر چینه  چین کیان طی مراسی کاملا گرم و صمیمی با سرو نهار از میهمانان محترم قدردانی و پذیرایی بعمل آمده و ضمن افزایش صمیمیت فضا به سوالات میهمانان بزرگوار همچنان پاسخ داده شد.

شرکت مهر چینه چین کیان به‌عنوان شرکت تولید کننده خوراک در گروه استیری رسالت تولید محصولات با استانداردهای جهانی را عهده­دار می­باشد و ارائه راهکار های نوین تغذیه ای از اهداف همیشگی این مجموعه بوده است.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت کاربردی تغذیه گاو شیری

برگی دیگر از خدمات شرکت مهر چینه  چین کیان به  مشتریان خود در راستای خدمت رسانی و کسب رضایت مشتریان و در راستای توسعه فضای علمی و دانش محور در صنعت دام و طیور کشور.  شرکت مهر چینه چین کیان این بار با همکاری  نماینده خود جناب آقای مهندس صارمی در  استان همدان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در محل ” هتل خاتم” در تاریخ هجدهم مهر ماه سال جاری با  حضور بیش از 20 نفر از مشتریان محترم  آن مجموعه نمود.

در این کارگاه آموزشی، که در شهرستان همدان برگزار گردید جناب آقای دکتر یزدی (دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، متخصص تغذیه نشخوارکنندگان و مشاور علمی گروه تولیدی بازرگانی استیری)، ضمن ارائه مطالب علمی  به ایراد سخنرانی برای حضار پرداختند و در ادامه کارشناسان فنی به معرفی محصولات و خدمات این شرکت اقدام نمودند و جناب آقای دکتر یزدی به پرسش های شرکت کنددگان در این  رویداد پاسخ دادند.

در ادامه با همکاری نماینده شرکت مهر چینه  چین کیان طی مراسی کاملا گرم و صمیمی با سرو شام از میهمانان محترم قدردانی و پذیرایی بعمل آمده و ضمن افزایش صمیمیت فضا به سوالات میهمانان بزرگوار همچنان پاسخ داده شد.

شرکت مهر چینه چین کیان به‌عنوان شرکت تولید کننده خوراک در گروه استیری رسالت تولید محصولات با استانداردهای جهانی را عهده­دار می­باشد و ارائه راهکار های نوین تغذیه ای از اهداف همیشگی این مجموعه بوده و است.

برپایی غرفه شرکت مهر چینه چین کیان در هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران IranPlex

پیرو ادوار گذشته گروه  استیری با رویکرد مشتری محور خود این بار با حضور شرکت  مهر چینه چین کیان در نمایشگاه دام و طیور تهران حضور بهم رسانید و ضمن پذیرایی از بازدیدکنندگان با برگزاری جلسات فنی و تجاری متعدد در طول هر روز، در راستای ارتقای سطح دانش و تکنولوژی و آشنایی هرچه بیشتر مشتریان با تولید کنسانتره و مکمل و ریز مغذی ها و دیگر افزودنی های خوراک و توزیع تمامی این اقلام صنعت خوراک دام و طیور تشکیل شده است، تلاش نمود.

این نمایشگاه  در چهار روز متوالی و از تاریخ 24 لغایت 27 مرداد ماه برگزار با حضور خیل عظیمی از مشتریان و افراد علاقه مند به این صنعت برگزارگردید

از آنجا که حضور در نمایشگاه بین­ المللی خوراک دام و طیور فرصتی مناسب برای تولیدکنندگان و متخصصین این صنعت برای دستیابی به آخرین اطلاعات روز و آشنایی بیشتر با دستاوردهای فنی و خدماتی شرکت­های معتبر داخل و خارج کشور است شرکت  مهرچینه چین کیان  همواره با تمام قدرت و ظرفیت در این گردهمایی بزرگ صنعت حاضر می شود و به میزبانی بازدیدکنندگان میپردازد.

امسال نیز همانند قبل، غرفه گروه استیری واقع در سالن 38 آلمان، یکی از بزرگترین و پربازدیدترین غرفه های نمایشگاه امسال به زعم مهمانان ویژه و بازدید کنندگان محترم بود. در طول چهار روز برگزاری نمایشگاه، بیش از 1000 نفر از غرفه شرکت مهر چینه چین کیان  بازدید نمودند.
این رویداد امسال بازدید مدیریت محترم  دامپزشکی کشور را با خود به همراه داشت که  در آن مدیریت محترم  شرکت  مهر چینه  چین کیان جناب آقای کیوان استیری در چند دقیقه چالش های این  صنعت و نحوه خدمت رسانی شرکت  مهر چینه  چین کیان را در این رابطه با ایشان درمیان گذاشتند.

امید است این قبیل برگزاری ها در راستای پیشرفت روزافزون صنعت خوراک و همچنین اعطلای اقتصادی کشور نقش مهمی  داشته باشد.

گروه استیری در پنجمین دوره نمایشگاه Iran Feed Expo 2019

همایش و نمایشگاه فید اکسپو از روز سه شنبه 11 لغایت پنجشنبه 14 تیر ماه سال جاری در بوستان گفتگوی تهران و با حضور شرکت های معتبر صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان برگزار گردید. گروه استیری ضمن حمایت  از برگزاری این رویداد بزرگ، در محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران – بوستان گفتگو این رویداد را به انجام رسانید . غرفه گروه استیری در طول سه روز برگزاری نمایشگاه میزبان بازدید کنندگانی بود که علاقه مند به توسعه همکاری در زمینه های مختلف اعم از تامین نهاده ها و ریزمغذی های خوراک دام، طیور و آبزیان بودند؛ کارشناسان و متخصصان فنی گروه استیری با مشارکت بزرگان و چهره های علمی این صنعت همچون آقای دکتر یزدی و آقای دکتر زاغری ضمن تکمیل فرم ثبت نام بازدید کنندگان و مهمانان محترم اطلاعات کافی در مورد خدمات و محصولات و نحوه همکاری با ایشان را ارائه می نمودند . روز چهار شنبه گروه استیری با برگزاری همایش علمی با عنوان ” چالش تامین احتیاجات ویتامین ها و مواد معدنی در تغذیه طیور ؛ تئوری یا کابرد ” میزبان مخاطبان بود که با  سخنرانی آقای مهندس حمیدی متخصص تغذیه حیوانات و سخنرانی جناب آقای دکتر زاغری ، متخصص علوم دامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران برگزار گردید و مورد استقبال صاحب نظران، اساتید و متخصصین حاضر در همایش قرار گرفت.

حضور شرکت مهر چینه چین کیان پنجمین دوره نمایشگاه Iran Feed Expo 2019

پنجمین همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی خوراک دام و طیور و آبزیان در روز چهار شنبه مورخ 12/04/ 1398 به دعوت گروه استیری با سخنرانی آقای دکتر زاغری  با موضوع ” چالش تامین احتیاجات ویتامین ها و مواد معدنی در تغذیه طیور ؛ تئوری یا کابرد ” برگزار گردید.  در این رویداد ایشان علاوه بر تاکید بر موضوع ویتامین ها و مواد معدنی در تغذیه طیور به چالش های تامین آنها و کیفیت مواد تاکید شد .
در این رویداد که به عنوان پر مخاطب ترین رویداد نمایشگاه امسال ثبت گردید بالغ بر 200 نفر از عزیزان مخاطب برای بهره مندی از سخنان آقای دکتر زاغری تشریف داشتند  که در طی فرآیند  نظر خواهی رضایت 80 درصدی از محتوا و کیفیت برگزاری مراسم از طرف عزیزان اعلام گردید و از این روگروه استیری و  شرکت مهر چینه چین کیان مفتخربوده تا با برگزاری رویداد نامبرده سعی در ارائه خدمات مفید در راستای تعالی صنعت داشته است
شرکت مهر چینه چین کیان بعنوان یکی از پیشروترین تولیدکنندگان مکمل و کنسانتره در حال فعالیت می­باشد و با انجام پژوهش های علمی و استفاده از مواد اولیه مرغوب و بهینه سازی فرمول های ساخت ، محصولاتی با کیفیت و قیمتی رقابتی به بازار عرضه نموده است. نظام تولید شرکت چینه­چین پس از ممیزی های فراوان موفق به اخذ افتخارات و گواهینامه‌های معتبر داخلی و خارجی شده است که این امر ثبات در کیفیت محصول نهایی و امنیت خاطر را برای مشتریان ایجاد می کند
گروه استیری همواره با حضور در این گونه برگزاریهای مهم صنعت در نظر دارد ارتباط صمیمانه تر با مشتریان و کسب رضایت آنها را در ارتباط مستقیم و چهره به چهره کسب و حفظ نماید

انتخاب آقای کیوان استیری به عنوان عضو هیئت رئیسه انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

در راستای پیشبرد اهداف صنفی و ملی و در مسیر حمایت بیشتر از حقوق شما بزرگواران شرکت مهر چینه چین کیان مفتخر است تا با توفیق حضور مجدد آقای مهندس کیوان استیری در هیئت رئیسه انجمن صنایع خوراک  دام، طیور و آبزیان ایران این مهم را به منصه ظهور برساند.

در این راستا از حمایت تمامی شما بزرگواران در وقوع این مهم سپاسگزاریم و در انتظار ارائه پیشنهادات و نظر شما عزیزان در راه بهسازی فضای صنعت خوراک دام و طیور و آبزیان هستیم .