ماه: دسامبر 2016

Feeding evolution seminar with third generation concentrates was hold in Isfahan

Estiri manufacture and trading group”Mehr Chine Chin Kian Company” held scientific and technical Feeding evolution with third generation concentrates seminar  in Isfahan with different approach.
On Wednesday 17th Azar, Isfahan was the host of gathering and poultry production business owners during the seminar were notified the latest scientific achievements, new technologies supplement industry and concentrate production which used in Mehr Chine Chin Kian company.
Mehr Chine Chin Kian Company as a manufacturer in Estiri manufacture and trading group is manufacturing products with international standards. At the end of seminar, Technician and company’s support introduced their own unique products and services.

 

سمینار تکامل تغذیه با کنسانتره های نسل سوم در نصف جهان برگزار شد !

گروه تولیدی بازرگانی استیری در قالب شرکت مهر چینه چین کیان سمینار علمی و تخصصی تکامل تغذیه با کنسانتره های نسل سوم  را این بار در اصفهان و با رویکرد متفاوت برگزار نمود.

روز چهارشنبه 17 آذر ماه، اصفهان میزبانی این گردهمائی را به عهده داشت و صاحبین کسب و کارهای تولیدی طیور در حین برگزاری این سمینار از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری های نوین صنعت مکمل و کنسانتره سازی که در واحد تولید شرکت مهر چینه چین کیان استفاده میشود مطلع شدند.

شرکت مهر چینه چین کیان بعنوان شرکت تولید کننده در گروه تولیدی بازرگانی استیری وظیفه تولید محصولات با استانداردهای جهانی را به عهده دارد. کارشناسان فنی و پشتیبانی این شرکت  در پایان این سمینار به معرفی محصولات و خدمات منحصر بفرد خود پرداختند